banner_ny

Vodenje ekipe

ekipa1

Močno vodenje ekipe je bistveno za uspeh vsake organizacije.V današnjem hitrem in nenehno razvijajočem se poslovnem okolju je sposobnost spodbujanja sodelovanja, komunikacije in ustvarjalnosti med člani ekipe pomembnejša kot kdaj koli prej.

Določite jasne vloge in odgovornosti: Določite jasne vloge in odgovornosti za vsakega člana ekipe.To pomaga preprečiti zmedo, podvajanje dela in konflikte.Spodbujajte prilagodljive vloge in medfunkcionalne ekipe za spodbujanje občutka lastništva in bolj sodelovalnega pristopa.

Imamo močan sistem upravljanja.Jedro podjetja je generalni direktor.Generalni direktor neposredno dodeljuje naloge poslovnemu vodji in direktorju proizvodnje ter bo vsako nalogo pregledal in opravil, ko bo kmalu končana.Vodja poslovanja je odgovoren za vodenje ekipe za raziskave in razvoj ter ekipe za trgovino in jima neposredno dodeljuje naloge in kazalnike.Ko bodo naloge opravili, bodo sestavili poročilo in ga posredovali v pregled generalnemu direktorju.

Direktor proizvodnje ima pooblastila za vodenje vodje skladišča, inšpektorja kakovosti in vodij proizvodnih skupin.Nadzorujte proizvodnjo, kakovost in roke vsake serije tako, da jim dodelite naloge za doseganje najvišje ravni proizvodnje podjetja.Med direktorjem proizvodnje in poslovnim direktorjem je stalna potreba po komunikaciji, da bi čim bolj zadovoljili vse potrebe strank.Vodja proizvodne skupine bo neposredno uredil delo in nadzoroval osebje proizvodne linije.